Chương trình “Năng lượng CEO” với chủ đề “CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự”

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

Ngày 28/4/2018, tai hội trường Học viện CEO Việt Nam tổ chức chương trình “Năng lượng CEO” trọn vẹn một ngày học tại Hà Nội với chủ đề “CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự”.

Chương trình “Năng lượng CEO” tháng 04/2018 đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân, các chủ tịch HĐQT, các CEO, các giám đốc điều hành và cán bộ cấp trung các doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc, diễn giả của chương trình là chuyên gia Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam, là cố vấn cao cấp các tập đoàn và tổng công ty tại Việt Nam trực tiếp chia sẻ.

ceo và nghệ thuật quản trị nhân sự

Chương trình “Năng lượng CEO” với chủ đề CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự đã diễn ra thành công tốt đẹp

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự - vitd

Chuyên gia Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam chia sẻ trong chương trình

Trong chương trình, chuyên gia Ngô Minh Tuấn đã chia sẻ giải pháp toàn diện cho bài toán nhân sự các doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị nhân sự của một CEO quản trị, nội dung chương trình bao gồm: Các phong cách lãnh đạo của CEO giúp nhân viên đạt mục tiêu; nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng nhân sự; nghệ thuật đặt câu hỏi để đánh giá chính xác về chuyên môn, thái đọ và kỷ luật của nhân sự; hệ thống báo cáo cho từng phòng ban và nhân sự, các yếu tố cần lưu ý; Kỹ năng tổ chức cuộc họp, cách CEO dẫn dắt để hệ thống tự ra quyết định, vận hành một cách tự nguyện mà không phải áp đặt; kỹ năng tạo động lực cho hệ thống nhân sự. Trong chương trình có rất nhiều các bài toán nhức nhối về nhân sự như: Tình trạng nhân viên nhảy việc, chính sách giữ người tài hay hệ thống nhân sự làm việc không hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp… được giải đáp rõ ràng.

Một số hình ảnh nội bật trong chương trình:

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

CEO và nghệ thuật quản trị nhân sự

Xem thêm: cho thuê hội trường hà nội, thuê phòng hội thảo, cho thuê phòng đào tạo hà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *